Kommunikation - både din inre och yttre påverkar framgång

Utbildningen ”Kommunikation - ditt hemliga vapen” är ett kraftfullt koncept för att skapa fruktbar respons med vinnande kommunikationsförmåga .​​​​​​

För att förstå hur du påverkar andra och andra påverkar dig  behöver du först blir bra på att förstå ditt eget sätt att kommunicera som självledare.
​​​​​​
Lyckade förändringar börjar alltid inifrån.

Genom handledning inom ramen för chefsutveckling har hela enheten nått ett större affärsfokus med tydliga mål.

I arbetet med målsättningarna för såväl personlig som arbetslagets utveckling har möjligheten att prioritera och fokusera på det som gör skillnad skapat större trygghet och ett tydligare ledarskap.
“Genom handledning inom ramen för chefsutveckling har hela enheten nått ett större affärsfokus med t
Annika Andersson
Verksamhetschef Lernia AB Göteborg

Det här får du med dig!

  • Blir medveten om vad du säger och hur du säger det, för att kunna mötas i samförstånd med meningsfullhet i en ständig föränderlig framtid
  • Kan kommunicera fängslande och tydligt med ord, språk och strategier som är skillnaden som gör skillnad för att inspirera, attrahera och övertyga
  • Får verktyg och utmanande frågetekniker för självreflektion och medskapande feedback för att nå det resultat och nytta som du och ditt team önskar
  • Äger ett språkligt mästerskap som alltid gynnar dig, din omgivning och samhället utifrån ett globalt perspektiv

Nyttan och värdet

  • Insikt i hur kommunikatsionssystemet fungerar för att nå fängslande, effektiv och övertygande kommunikation 
  • Passion för det goda samtalet, lustfyllda möten och säljande presentationer i samsyn
  • Ökad arbetsglädje, delaktighet,tillhörighet och frisknärvaro som lönsam cirkulär ekonomi 
  • Ökad självkänsla, säkerhet och yrkesstolthet

Så här är kurskonceptet utformad 

2 heldagars kurs med föreläsning & workshop och reflektionsövingar. 
Genom processer med garanterat kraftfulla tekniker och lösningsfokuserade förändringsverktyg vägleds du som ledare, ditt team, medarbetare och individ som ökar arbetsglädjen, motivation, frisknärvaron.
Med metoder som teori, workshop, kollegiala samtalsgrupper, erfarenhetsutbyte och uppföljande reflexioner som ger  förutsättningar att skapa mognad, insikter, förändring och tilltro, baserat på ny forskning om hjärnans förmåga till plasticitet att kunna bilda nya celler och därmed bli förändringsbenägen.

Vi skräddarsyr självklart också innehåll samt övningar som anpassas efter era behov, ert varumärke, strategi och mål. Beroende på vad ni som företag är ute efter.

MÅLGRUPP
Fokus på ledare, team, medarbetare och individer. Du som är förändringsbenägen och VILL utvecklas och nå fram med karisma, övertygelse och förståelse.
Lämpligt för grupper om 8 - 16 personer.

PRIS/INVESTERING 15 500 SEK (ex moms)
​​​​​​​
PLATS Meddelas senare
Datum Våren 2024
​​​​​​
Välkommen med din intresseanmälan och förfrågningar!