E-kurser

Utbildningar

"Yvonne Jansson har med stor skärpa fångat mina behov utifrån min situation vid varje tillfälle. Med hennes hjälp har jag utrustat mig med mentala verktyg, som jag bär med mig både i mitt dagliga arbete och i mötet med kunder och leverantörer.

Jag uppskattar särskilt Yvonnes  förståelse av företagarens förutsättningar och hur denna vardag möter företagaren som människa..."
​​​​​​​
Jan Pettersson, Contentera AB

Kommunikation- både din inre &yttre framgång 

Vill du ha praktiska kommunikationsverktyg i hur du presenterar dig som ett unikt varumärke? Kunna bygga goda relationer, öka arbetsglädje, motivation och frisknärvaro. Få fler möten och öka tillväxt. Att nå fram med karisma och tydlighet så andra förstår dig.

Utbildningen ”Kommunikation - ditt hemliga vapen ” är ett framgångsrikt koncept för att nå en vinnande kommunikationsförmåga med fruktbar respons.

Ditt sätt att uttrycka dig språkligt och kroppsligt är hur du uppfattar dig själv, andra och din omvärld.

Våga hoppa - nå framgång i FLOW! 

Med fokus, passion och vitalitet!
Bär du på en affärsidé eller dröm som du vill men inte vågar förverkliga? Vill byta jobb? Tror dig inte kunna nå arbetsrelaterade eller privata mål och hittar på ursäkter? Tar dig inte tid, fast du vet du borde. 

“Våga hoppa“ är ett processinriktat helhetskoncept med nycklarna självinsikt, kommunikation och återhämtning som kraftfulla lösningar för dig som vill ta kommando över ditt liv. Bli modigare TILL förändring och framgång.Känna dig mer levande och sann.
​​​​​​​
Lyckade förändringar börjar alltid inifrån.
 

 Det vitala ledarskapet !

Utbildning
Vill du bli MÄSTARE på ett balanserat och rikt arbets- och vardagsliv?  Att som ledare för medarbetare, team och sportutövare känna dig mer vital och effektiv? Med ett medvetet självledarskap som grund utvecklar du och teamet sitt självledarskap till ökad effektivitet, samskapande och mera livsglädje så ni tillsammans förebygger psykosociala hälsorisker med en frisk och medmänsklig arbetsmiljö.

Utbildningen är ett helhetskoncept med nycklar, verktyg och strategier till ett självledarskap och självledande team med ett modernt lösningsfokuserat och coachande förhållningssätt.

​​​​​​​Läs mer →
Har vi råd att inte investera i hälsa och välbefinnande?