Coachning

Ditt sanna jag i FLOW

”Självledarskap i FLOW” 

Många tvivlar idag på om deras situation och val är det rätta och söker komma fram till vad de egentligen vill och kan och längtar efter någon förändring. Har något som ligger och "skaver" och ett ständigt inre tjatter som de ältar och hindrar dem. Många känner sig ensamma inombords och jobbar istället för mycket.Vill känna sig mer levande, sann och energifylld. Då är det dags!

​​Lösningen är ett val och agerande
Friheten att välja det som är mest meningsfullt och gynnsamt både i ditt privata liv och för ditt eget självledarskap, så du gör klokare val, känner livsglädje och framtidstro. Att oftare uppleva FLOW i vardagen.

Självledarskap i FLOW är ett processinriktat cochingkoncept i 3 steg- för steg  med lösningsfokuserade förändringsverktyg med garanterat kraftfulla resultat, som frigör dina potentialer, höjer din nivå till mera frihet och kontroll på ditt arbets-och vardagsliv.

Självledarskap är grunden till allt
Kan man inte leda sig själv – kan man heller inte leda andra. Självledarskap är grunden för ett ledarskap i ständig förändring för att uthålligt orka, orka prestera och nå dina mål och skapa relationer som gynnar dig och din omgivning. Ett framtida ledarskap som ökar din konkurrenskraft, attraktions- och prestationsförmåga.  
​​​​Morgondagens ledare är vad och varför du Gör.

Varför förändring i FLOW?

Många ledare, medarbetare och individer uttrycker starkt behov av förändrad kompetens, känner sig ensamma i sitt ledarskap och vill utveckla ett urbant självledarskap med anpassning, lyhördhet och flexibilitet. Kunna serva andra i din omgivning och samhället för ett högre syfte. Kunna ligga steget före.
Att inse att allting förändras är ett sätt att få perspektiv på vardagens problem.
​​​​​​​

​Mission Självledarskap 
Att skapa VITALA ledare och individer samt mera medmänskliga företag och långsiktigt kunna påverka samhällsekonomin med ett nytänkande. Skapa framtidstro för att göra samhället till ett tryggare ställe att leva i.
Att  äga ett Mästerskap i ditt liv.   

”Självledarskap i FLOW”

Självledarskap i FLOW är ett processinriktat helhetskoncept i steg - för steg strategi av lösningsfokuserade förändringsverktyg med garanterat kraftfulla resultat, som höjer dina nivåer av alla dína potentialer. Framför allt de outforskade.

Egna verktyg
Du kommer att få de viktigaste stegen och tipsen som jag själv tagit - saker som hindrat mig och lärt mig och framgångsrikt arbetat med mina klienter och som jag från hela hjärtat vill dela med mig. Tillsammans!
Så du får mera frihet, ökar kommunikationsförmågan och äger ett fokus för att kunna göra klokare val, nå dina mål och förstärka relationer.
​​​​​​​
Morgondagens ledarskap är vad och varför du Gör.
Att utvecklas betyder att söka svar du själv inte alltid har, vilken är den stora fördelen med coaching: nya ideer och en förpliktelse. Att du verkligen gör det du bestämt dig att bli mera av.Våga lyssna och lita på svaren.

Självledarskap i FLOW är för dig som verkligen

VILL förändra livspusslet och vill ta kommando över ditt liv
VILL känna dig mer levande, sann och energifylld.
VILL leda dig själv till djupare självinsikt om dina inneboende resurser och möjligheter
VILL kunna leda andra till deras framgång, välbefinnande och högsta potential.
VILL öka din kommunikation och skicklighet som medskapare och partner


Process i steg- för - steg

”Självledarskap i FLOW ” är ett helkoncept med grunderna
  • Självledarskap- ditt sanna jag
  • Kommunikation & Relationer
  • Meningsfullt arbetets- o vardagsliv
Varje steg förstärker nästa steg med lösningsfokuserade förändringsverktyg som ger garanterat kraftfulla resultat.
Med uppföljande reflektioner blir din största effekt en tydligare och djupare medvetenhet som resulterar till mera frihet, kunskap och livsglädje.

Nyttan och vinster

Ditt sanna jag i Flow

  • Självledarskap - du frigör dina högsta potentialer, när du bli medveten om ditt varför med ett meningsfullt därför med det du tänker, säger och gör.​​​​​​​ Så du som förebild kan inspirera och leda andra till sitt självledarskap att nå högre nivåer av sina potentialer, må bra och ta ansvar.

Relationer i Flow

  • Vinnande kommunikation för förtroende, delaktighet och tillhörighet. Så du kommunicerar på ett tydligt, fängslande och övertygande sätt för bättre relationer, samverkan och service med ett lösningsfokuserat och coachande förhållningssätt.

​​​​​​​​​​​Meningsfullt arbetets- o vardagsliv i Flow

  • Återhämtning, så du skapar ett effektivt & balanserat livspussel med lösningsfokuserade verktyg för stresshantering, kvalitetssömn och orka prestera hela dagen.

  • Helhetsperspektiv
​​​​​​​Du gör medvetna hälsoval för att leva livet till 100 procent. Äger verktyg och tekniker för att leda dig själv och andra till ökad vitalitet, framtidstro och glädje.Utvilade, glada och pigga individer och medarbetare ökar sin egen inre potential och därmed sin affärsmässiga och personliga försäljning.

Intresse och upplägg

Coachningen anpassas tillsammans efter önskemål och behov och specialdesignas med fokus på dig om ledare, medarbetare och individ. Välkommen att höra av dig, du som är förändringsbenägen och VILL utvecklas och VÅGAR upptäcka mer.

“…tillsammans skapar vi vitala företag och ledare…”

Utbildningar inom Självledarskap, Kommunikation och Återhämtning.

yvonne@sjalvledarskap.nu
073 - 98 110 28

Coachning -  en  process


​​​​​​​1
Kartläggning och Introduktion

Frågor som underlag för din aktuella situation, dina behov och önskemål.

2
Samla in

Insamling och analys av svar. Tillsammans ett förslag på en relevant och motiverande steg-för steg planering. 

3
Planera

Dina aktuella mål och syfte som utgångspunkt vid varje tillfälle. Tidsplan och  arbets-/ utbildningsmaterial.

4
Coacha/leverera

Coachning och utbildning av processkoncept, en steg för stegs-strategi med lösningsfokuserade verktyg och tekniker med självreflektioner som kvalitetsmätning.

5

Uppföljningar 

Kontinuerlig uppföljning; debriefing feedback, reflektioner, kvalitetssäkringar.  Sammanfattning och enkel slututvärdering. 

6
Rapportera

Dokumentering och slutanalys av dina resultat som klient och vårt samarbete tillsammans. Diplom

"Yvonne är proffessionell i sin roll som yrkescoach och har god samarbetsförmåga.
​​​​​​​Hon fokuserar på styrkor för att utveckla de nyanlända akademikernas kompetenser och att hitta det bästa hos dem."


- Eija Österberg,HR Energimyndigheten
​​​​​​​
"Yvonne är en väldigt trevlig, positiv, varm och bildad person. Hon har en stark empati mot människor. Med sina råd ger hon en känsla av trygghet och motiverar en person att värdera sig själv, sina kunskaper och egenskaper över allt annat.
Hon har också stor kunskap baserad på många års praktik i att arbeta med studenter på ett sådant sätt att hon ger vägledning om hur man så enkelt som möjligt tar sig till ett framtida jobb eller praktik, det vill säga hur man framhäver styrkorna i sitt CV och hur man gör bästa möjliga personliga brev.

Hon hjälpte mig mycket eftersom jag lyckades hitta den önskade praktikplatsen och det är jag henne väldigt tacksam för"
Sandra