Kommunikation

Kommunikation - ditt hemliga vapen 

Vill du också öka din förmåga att attrahera, inspirera och kommunicera med tydlighet och karisma för att öka andras förtroende och delaktighet? Få andra att lyssna på det du vill säga? Hur presenterar du dig som ett unikt varumärke?  
​​​​​​​
”Har du något exempel på en situation med riktigt dålig kommunikation där du verkligen inte förstått en annan person?” 

Idag är kommunikationsförmågan, efter konsten att ÄGA sitt eget självledarskap, den främsta prioriterade och efterfrågade egenskapen i det nya ledarskapet och där digital kommunikation och digitala mötena kräver ännu mer. ​Ditt sätt att uttrycka dig språkligt och kroppsligt är hur du uppfattar dig själv och din omvärld. Som sedan smittar av sig.
”Vad är det du brukar säga om dig själv- som du vill byta ut? Något snällt eller taskigt?" ​​​​​​​

Vad är värdet?

Att ni tillsammans når det resultat och den nytta som du, medarbetare, ditt team önskar för att i slutändan byggt hållbara relationer, fått till flera gynnsamma möten och ökat din säljande kraft.Leende sprider leende!

Varför investera i kommunikation?

Systemet tanke -sinne - kropp styr oss och hänger intimt samman. Allt vi gör, tänker och känner är kommunikation och påverkar och påverkas ständigt av hur vi kommunicerar. För överlevnad, välmående, utveckling. Och för kärleken.
Med konceptet vinnande Kommunikation får du konkreta förändringsverktyg, så du når kraftfulla kommunikationsfärdigheter och kan presentera dig som ett unikt varumärke.
​​​​​​​Vi är alltid vårt eget varumärke. I alla situationer.

Kommunikationssystemet - bygger sanningar

Hjärnan och språket samarbetar för att forma din verklighet. Det du tänker och säger tillräckligt ofta och tror på som ”sant och riktigt ” blir till sist din ledande sanning, en process av olika präglingar du fått från olika omgivningar och miljöer. Hjärnan är plastisk, formbar och är som en muskel, vilket betyder att den går att träna till nya vanor.
​​​​​​​
Din karta är inte allas verklighet !
Vi är alla olika. Företag och ledare som vill utvecklas, ligga steget före med innovationer och nya idéer, är förmågan att se olikheter som en kunskapsbank och den nya kompetensvalutan. Frågandet och dialogen är då en superkraft.

Kommunicera med andra

Det innovativa ledarskapet kräver i första hand att utveckla din kommunikationsförmåga för att hantera och möta an relationer i nya olika situationer,som ständigt behöver vässas.

Att kunna förstå hur hjärnan använder sina inre tre språk för beslut.Känslospråket ”vinner alltid över” det logiska och förnuftsmässiga människospråket och är starkast av de tre biologiska språkprogrammen. En vinnande ledare kan och vågar prata känslor.
​​​​​​​
Hur hjärnans sländneuroner hjälper oss att tolka hur och om vi tillhör flocken. Fiende eller vän? Känna tillhörighet som är grundläggande för trygghet och psykisk hälsa.

Delaktighet är centralt för fruktbar respons och tack vare hjärnans spegelneuroner utvecklar vi som flockdjur vår empatiska förmåga att sätta in oss i andras förhållanden och upplevelser, som när vi kopierar andra.​​​​​​​
​​​​​​​Glädje föder glädje. Rädsla föder rädsla.
Den kortaste vägen till relationer är ett leende!​​​​​​​

Språket är skillnanden som gör skillnad

Tänk om....
- du skulle äga en kommunikationsförmåga, så att alla kan utgå från samma agenda i din kommunikation, vara på samma nivå och undvika tvivel, förvirring och missförstånd?
​​​​​​​
Alla dina val av tankar, ord, språk och kropp är uttryck för inre tillstånd och avspeglar exakt vad du egentligen säger, tycker och känner. Både ditt inre och yttre.
​​​​​​​

”Vill du lysa upp rummet när du kommer in och på skärmen ?
Eller när du avslutar mötet? ”

“…tillsammans skapar vi vitala företag och ledare…”

Utbildningar inom Självledarskap,Kommunikation och  Återhämtning 

"Yvonne Jansson kontinuerligt under flera år utbildat mig och mina medarbetare i värdskap, självledarskap, förbättringsmöjligheter till samarbete m.m., ja…. listan kan göras lång” Hon har fått personalen med sig,
dom har vuxit både som personer och i sina roller även mynnat ut i lägre sjukskrivningar samt gladare medarbetare"
​​​​​​​

- Elisabeth Pettersson, Avdelningschef  Hallstahammars kommun