Självinsikt

Att nå självinsikt kräver mod!  

När du reflekterar över ditt eget beteende, dina känslor, ditt tal och ditt tänkande får du större självinsikt. Att våga utsätta dig för nya utmaningar och utmanande frågor. Svar som du många gånger inte visste du hade inom dig!

Du som individ ÄGER en inneboende kraft och obegränsade potentialer.

Lösningen

Nyckeln är att skaffa dig verktyg och strategier för hur du utvecklar dina inre slumrande resurser och hur du lär dig att övervinna dina inre begränsningar.Effektivaste nyckelfrågan är att du kan ersätta varför med ett kristallklart DÄRFÖR, som hjälper dig att komma  fram till meningen med det du tänker, säger och gör, så att du frigör och når fler inneboende potenialer till ett "Mästerskap att leda andra". Du tillhör framtiden och bidrar till en cirkulär ekonomi.

Framtidens ledare är ledare som gör

När du förändrar det du gör, förändrar du den du innerst inne kan bli. Processen att bli en autentisk människa och ledare - fullt levande, mänsklig, sårbar, fullt ut dig själv, är en ständigt pågående process som ständigt förändras och utvecklas. Varje dag, steg - för steg. Metoden bygger på ett icke-linjärt tänkande och processande.

"Att veta räcker inte, vi måste applicera.
Att vilja räcker inte, vi måste GÖRA!"

- Goethe ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utmana dig med frågor

Om det som varit, är och kan bli. Om oförutsedda scenarier i en alltmer oförutsägbar omgivning som kan inträffa. Lyssna på din kropp och lita på ditt undermedvetna. Där finns svaren, svar du inte ens trodde du hade eller som fanns. När du vågar vara sann med dig själv händer den största förändringen.

”You can have a result and you can have an excuse
But you can’t have both”

- Arnold Schwarzenegger​​​​​​​​​​​​​​

Varför investera i Självinsikt?

  • Du lär känna dig själv, så du blir en tydlig modell och rådgivare för andra att bli sin självledare.​​​​​​ Både fysiskt i realtid och digitalt.
  • Du upptäcker och utvecklar inneboende kraft och obegränsade möjligheter.
  • Du vågar tänka nytt, förändra dig, förändra ditt liv och dina värderingar.
  • Du tror på det du gör, du har ett möjlighetstänkande och fokus på lösningar.
  • Du lever med livsstilen att hålla din fysiska och psykisk hälsa i balans.
  • Du lyckas som ger känslan av frihet och stolthet.
"Du har ansvar för dina tankar, ditt tillstånd och därmed dina resultat "
- NLP grundantagande

Självledarskap är resultatet

Ett självledarskap som ökar företagets, medarbetares och dig som individs konkurrenskraft, attraktions- och prestationsförmåga samt får större andel nöjda kunder.

“…tillsammans skapar vi vitala företag och ledare…”

Utbildningar inom Självledarskap, Kommunikation och Återhämtning.

"Min investering i självledarskap har gett mig en insikt i hur tankar föds och formas, samt att jag kan påverka bådadera, förstärkt förståelsen av min kompetens, och gett mig motivation att forma mina dagar så att de svarar mot behovet av effektivitet, produktivitet och egen utveckling, samt lyft bilden av mig själv som bärare av kompetens och egenskaper som möter mina kunders behov”
- Contura AB