Sömnbrist påverkade kvinnors arbetsminne

Studie har gjorts på en grupp lika många män och kvinnor, hur arbetsminnet påverkas efter en natts sömn till skillnad mot en hel natt med sömnbrist. Testet gick ut på att minnas sekvenser bestående av åtta siffror långa. Förvånansvärt påverkades inte männens arbetsminne med sömnbrist, däremot kvinnor kom ihåg färre jämfört med en natts sömn. Kvinnorna var inte medvetna om sin minnesprestation. Om det kvarstår hela dagen är osagt. Extra uppmärksamhet borde ges till unga kvinnor som ofta möter utmaningar där de både måste hantera en hög arbetsminnesbelastning i kombination med sömnbrist, är slutsatser forskarna drar, då arbetsminnet påverkar förmågan att hålla kortsiktigt saker i huvudet, abstrakt tänkande och planering. Viktigt både i arbetssituationer och personligen. Studien finns publicerad i Journal of Sleep Research.

Yvonne Jansson