Ny hälsotrend bland framgångsrika företag

ladda ned.jpeg

Alltför många underpresterar p.g.a. dålig ork. Orken blivit en bristvara i det moderna arbetslivet. Glädjande nog sprider sig en trend idag- att satsa på det friska. Den nya visionen är arbeta med hälsan medan den finns.
Framgångsrika företag har höjt sina intentioner och har insett vilken styrka och lönsamhet det ligger i att ha en frisk, stark och motiverad personal. I jämförelse med ett rehabiliteringsfall som kostar t ex cirka 1,7 miljoner kronor enligt ekonomernas schablon, även om rehabiliteringen inte lyckas.Man vill ha medarbetare som vill arbeta, som kan arbeta och som orkar arbeta.

Man nöjer sig inte med att medarbetarna är ”icke-sjuka”. Vissa företag har t.o.m. med träning som obligatorisk på arbetstid. Medarbetare som är det bästa de kan bli.
Läs gärna mer i boken ”Med hälsan som hävstång – skapas framgångsrika arbetsplatser” av författarna Läkaren Per Gärdsell och beteendevetaren Tommy Ljusenius.
http://promas.se/med-halsan-som-havstang-skapas-framgangsrika-arbetsplatser/

Yvonne Jansson