Dagligt ljus minskar depressionsbesvär

Alltfler undersökningar görs på effekter av att vi allt mer är ständigt uppkopplade som livsstil, ”social jetlag”, och innebär oftast rubbad dygnsrytm. En följd blir sömnstörning, trötthet med nära samband till depression, en ny studie som visat stämma på gymnasieelever. Studien påvisar koppling mellan depression och sämre skolprestation, mindre fysisk aktivitet, stress och sömnproblem. Denna psykiska ohälsa kan kopplas till avsaknad av dagsljus. November och januari är de månader då flest elever uppger sig må sämst. Bakom studien står Arne Lowden på Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet.
Behandling med ljusglasögon på morgonen i 20 minuter under två veckor minskade depressionsbesvären med 25 %. Likaså tröttheten, stressen och sömnproblemen och kände sig piggare på kvällen.
Själv vill jag föreslå vistelse ute och naturens enkla och billiga möjlighet att ge oss detta skydd och energipåfyllnad, även vetenskapligt bevisat. Natur för hjärnans retreat.

Yvonne Jansson