Sov dig till framgång

Vill du uppfattas som attraktiv, hälsosam, pålitlig och med ledarskapsförmåga? Både på det privata planet och i arbetet? Prioritera då sömnen genom att gå och lägga dig i tid. Idag är det många av oss som istället prioriterar att sitta uppe och jobba, tittar på serier eller tappar bort tid på internet.

I en ny avhandling i psykologi av Tina Sundelin vid Stockholms universitet har sömnbristens effekter på utseendet studerats. Ansiktsfotografier där personerna ser trötta och ledsna ut bedömdes att man mindre ville umgås med dem, mindre förtroendeingivande och mindre anställningsbar.

Avhandlingen stöder starkt min övertygelse. En god sömnkvalitet gör dig vital. I gengäld ser du framgångsrik och vital ut för omgivningen. Återhämtning är a och o för att kunna livet till 100 procent.

Yvonne Jansson
Pausa – ny bok av Ulrika Borén om vilans och återhämtningens betydelse.

Hur du som frisk person förblir frisk. Att träna hjärnan är lika betydelsefullt som fysisk aktivitet för kroppen. Hennes hjärntumör blev väckarklockan i beslut att ta kommandot över tankar och känslor. Vad som kunde få henne att må bättre.Pauserna som gör dig mer fokuserad och effektiv. Orka mer och undvika bli sjuk av stress.Kanske tar vi livet för givet? Kanske krävs det en sjukdom för att de ska se världen med andra ögon?

pausa-handbok-om-aterhamtning_1.jpg
Yvonne Jansson
Sömnbrist påverkade kvinnors arbetsminne

Studie har gjorts på en grupp lika många män och kvinnor, hur arbetsminnet påverkas efter en natts sömn till skillnad mot en hel natt med sömnbrist. Testet gick ut på att minnas sekvenser bestående av åtta siffror långa. Förvånansvärt påverkades inte männens arbetsminne med sömnbrist, däremot kvinnor kom ihåg färre jämfört med en natts sömn. Kvinnorna var inte medvetna om sin minnesprestation. Om det kvarstår hela dagen är osagt. Extra uppmärksamhet borde ges till unga kvinnor som ofta möter utmaningar där de både måste hantera en hög arbetsminnesbelastning i kombination med sömnbrist, är slutsatser forskarna drar, då arbetsminnet påverkar förmågan att hålla kortsiktigt saker i huvudet, abstrakt tänkande och planering. Viktigt både i arbetssituationer och personligen. Studien finns publicerad i Journal of Sleep Research.

Yvonne Jansson
Mängden sömn påverkar infektioner

Återigen har forskning visat på betydelsen av tillräcklig lång kvalitetssömn. Flera studier visar att personer som sovit mindre än 4 timmar lättare får infektioner. Risken är 4 gånger större i jämförelse med personer som sovit 7 timmar. Din mängd sömn och ditt immunförsvar har ett starkt samband. Något att tänka på inför hösten och kommande förkylningstider. Hur är dina erfarenheter? Stämmer det?
http://www.svtplay.se/video/3344409/aktuellt/aktuellt-aktuellt-221?start=auto

Yvonne Jansson
Utseendets effekter vid sömnbristen

I ny avhandling i psykologi av Tina Sundelin vid Stockholms universitet har sömnbristens
effekter på utseendet studerats. Ansiktsfotografier där personerna ser trötta och ledsna
ut bedömdes att man mindre ville umgås med dem, mindre förtroendeingivande och mindre anställningsbar.
Avhandlingen stöder starkt min övertygelse. En god sömnkvalitet gör dig vital.
I gengäld ser du framgångsrik och vital ut för omgivningen. Återhämtning är a och o för att kunna livet till 100 procent.

Yvonne Jansson
Kroppens reparation bäst under sömnen

Kroppen har en otrolig förmåga att reparera sig själv – och fungerar bäst under nattens sömn. Ytterligare förstärks sömnens betydelse för att bli vårt bästa och mest vitala jag.

Med rätt förutsättningar kan vi alla stärka det friska och det är aldrig för sent att förbättra hälsan. Men kräver viljeansträngning för det är bara du som kan ge dig själv respekt och uppmärksamhet tillbaka. Sen tar kroppens egen självläkning hand om oss. En medfödd och naturlig förmåga skriver Sanna Ehdin Anandala i sin nyutkomna och omarbetade bok av ”Självläkande människan”, en av Nordens främsta företrädare för den nya hälsorörelsen. Det svenska hälsomedvetandet är världsledande.

Kapitlen Låt hjärtat leda dig och Skiftet tycker jag är speciellt intressanta och nydanande. Att hjärtat har en överordnade funktion i förhållande till hjärnan. Hjärtat sänder ut elektromagnetiska strålning som är 50 gånger större än det som hjärnan sänder ut och den strålningen kan sträcka sig flera meter utanför kroppen. Vad vi själva matar vårt system med har betydelse – den mat, de signaler till hjärtat, sinnet och hjärnan som vi ger oss själva.

den_självläkande_människan.jpg
Yvonne Jansson
HeartMath Scandinavia

Anders Nilsson gav föreläsning och Mimera grundaren Jörgen Ringman för ögonkirurgi fick stående ovationer om projektet HRV Träningen kan göra skillnad i en hel stad.De börjar med att involvera personer i staden som har viktiga roller; läkare, lärare ,politiker m.fl. Om det påverkar en hel stad- vad kan vi inte göra för ett land, en värld att må bättre. Hur mer medmänsklighet skulle vi kunna visa genom att vara medvetet mer fokuserade och effektiva? Bli mer balanserade. Hitta stillheten i oss. Medvetenheten hur vi genom andningen kan påverka vårt sympatiska och parasympatiska nervsystem (ANS) till samstämmighet ökar nu fort.är för att redigera.

9748772.jpg
7884795_orig.jpg
Yvonne Jansson
Dagligt ljus minskar depressionsbesvär

Alltfler undersökningar görs på effekter av att vi allt mer är ständigt uppkopplade som livsstil, ”social jetlag”, och innebär oftast rubbad dygnsrytm. En följd blir sömnstörning, trötthet med nära samband till depression, en ny studie som visat stämma på gymnasieelever. Studien påvisar koppling mellan depression och sämre skolprestation, mindre fysisk aktivitet, stress och sömnproblem. Denna psykiska ohälsa kan kopplas till avsaknad av dagsljus. November och januari är de månader då flest elever uppger sig må sämst. Bakom studien står Arne Lowden på Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet.
Behandling med ljusglasögon på morgonen i 20 minuter under två veckor minskade depressionsbesvären med 25 %. Likaså tröttheten, stressen och sömnproblemen och kände sig piggare på kvällen.
Själv vill jag föreslå vistelse ute och naturens enkla och billiga möjlighet att ge oss detta skydd och energipåfyllnad, även vetenskapligt bevisat. Natur för hjärnans retreat.

Yvonne Jansson
Det händer när du vilar
9789173872980.jpg

Boken ”Det händer när du vilar” vill jag varmt rekommendera. Den är skriven av Tomas Sjödin, författare, pastor, föreläsare och en av Göteborgs-Postens regelbundna krönikörer. Han påstår och förstärker det jag själv också är övertygad om; att i ett samhälle där allting går fortare och fortare har stillhet, reflektion och återhämtning blivit för många det vi sist tar oss tid till och prioriterar. Vad är vila för dig och vilka värden lägger du i vila nuförtiden? Hör gärna av dig och berätta: Hur vilar du?

Yvonne Jansson
Ny hälsotrend bland framgångsrika företag
ladda ned.jpeg

Alltför många underpresterar p.g.a. dålig ork. Orken blivit en bristvara i det moderna arbetslivet. Glädjande nog sprider sig en trend idag- att satsa på det friska. Den nya visionen är arbeta med hälsan medan den finns.
Framgångsrika företag har höjt sina intentioner och har insett vilken styrka och lönsamhet det ligger i att ha en frisk, stark och motiverad personal. I jämförelse med ett rehabiliteringsfall som kostar t ex cirka 1,7 miljoner kronor enligt ekonomernas schablon, även om rehabiliteringen inte lyckas.Man vill ha medarbetare som vill arbeta, som kan arbeta och som orkar arbeta.

Man nöjer sig inte med att medarbetarna är ”icke-sjuka”. Vissa företag har t.o.m. med träning som obligatorisk på arbetstid. Medarbetare som är det bästa de kan bli.
Läs gärna mer i boken ”Med hälsan som hävstång – skapas framgångsrika arbetsplatser” av författarna Läkaren Per Gärdsell och beteendevetaren Tommy Ljusenius.
http://promas.se/med-halsan-som-havstang-skapas-framgangsrika-arbetsplatser/

Yvonne Jansson