Kommunikation 

För inspiration och tydlighet

Ordet kommunikation kommer från franskan och betyder att något blir gemensamt. Den handlar alltså för dig som sänder iväg ditt budskap att nå fram på ett sådant sätt att du engagerar mottagaren. Med hjälp av konkreta verktyg möjliggör du en framgångsrik kommunikation och presentation som gör att du som företagare, medarbetare och individ bygger goda relationer, får till flera möten och ökar din säljande kraft.

joshua-ness--bEZ_OfWu3Y-unsplash.jpg
 
 

Att nå resultat och nytta

Vill du kommunicera för att inspirera och övertyga? Vill du kunna använda de "rätta" orden med kraft och känsla så att du når det resultat och den nytta som du önskar? Vi erbjuder dig praktiska kommunikationsverktyg i hur du övertygar och förstärker dig som ett unikt varumärke - ditt eget unika varumärke, och hur du får kunderna att köpa från just dig.


Kommunikationsstrategier

Framgång och hälsa
Nya mer medvetna sätt att använda ord, meningar och uttryck kan göra stor skillnad och ge dig de fördelar som föder framgången du önskar.När du har kontroll och kan kommunicera på ett kraftfullt och karismatiskt sätt kan du också uppnå dina personliga och arbetsrelaterade mål.
Det är vetenskapligt bevisat att ord uttrycker våra tankar och att tankarna påverkar såväl kroppen och immunförsvaret som vår totala hälsa.

Investera i kommunikation

  • Du blir starkare genom att tala tydligt och enkelt

  • Du förbättrar din kommunikation och skapar bättre relationer

  • Du kommunicerar på ett fängslande och övertygande sätt

  • Du blir en skicklig och nyfiken lyssnare

  • Du når dina personliga och arbetsrelaterade mål


Språket som gör skillnad

Allt beteende är kommunikation
Genom NLP (neurolingvistisk programmering) tekniker identifierar vi hur språket påverkar tänkandet, känslor och beteende. Lingvistik är den språkliga delen av sättet vi uppfattar världen på.

Vill du veta mer om NLP?
NLP är en beteendepsykologisk modell. Modellen grundar sig på studier av erfarna och duktiga kommunikatörer och deras sätt att åstadkomma förändring genom sin kommunikation. Beteckningen NLP hänvisar till hur hjärnan och språket samarbetar för att forma den verklighet som utgör basen av vad vi uppfattar, tycker om, strävar efter och de beslut vi tar.

  • Med NLP utvecklar du din förmåga att kommunicera verbalt och icke-verbalt, att läsa kroppsspråk och språkmönster samt förändra invanda mönster och reaktioner.

  • Genom NLP kan du förbättra dina relationer med andra människor såväl professionellt som privat. När du blir bättre på att kommunicera kan du öppna upp för bättre relationer.